معرفی اساتید ویرا

زهرا جوادی

مربی آموزشگاه ویرا
مدرس زبان های java , C# , C++ , C و JavaScript

Instagram
LinkedIn

تحصیلات
مدرک لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه سراسری اصفهان

تخصص
زبان های  java  , C# , C++ , C و JavaScript

سابقه کاری
برنامه نویس ویندوز در شرکت وب پویان
طراح وب سایت و توسعه دهنده برنامه های مدیریت درخواست و پایانه بار در شرکت سهند رایانه

محدثه انصافی
فهرست